Over Ferro perslucht
Ferro compressoren
KISS Keep It Simple Smart

5 jaar vast bedrag per jaar voor onderhoud en reparaties.

Care = Normaal onderhoud op regie basis

EN NEN 12021 ademlucht keuringen